BOISKA

Dobrze przygotowane boisko lub trawnik zależy od kilku elementów – przede wszystkim musi powstać na odpowiednio przygotowanym podłożu, które ma bezpośredni wpływa na stan wizualny i funkcjonalny murawy.
Wykonujemy nowe podłoża zgodne z normą DIN 18035-4 przygotowywane poza płytą boiska, jak również tańsze rozwiązania poprzez tzw. renowację murawy. Podłoże profilujemy równiarkami ciągnionymi z laserowym systemem sterowania, następnie wykonywany jest siew mechaniczny – perforacyjny lub darniowanie trawą z rolki.

error: Alert: Content is protected !!