Więcej niż trawa ...

Budowa boisk sportowych

Realizujemy budowę boisk wiejskich, gminnych na których trenują amatorzy i młodzież jak i obiekty profesjonalne. Staramy się zrealizować wszystkie potrzeby naszych klientów w tym zakresie.  Rozumiejąc potrzeby naszych klientów działamy wraz z nimi, tak by powstało dobre boisko w każdych warunkach.

 Współpracujemy z klubami piłkarskimi, optymalizując nasze działania np.  wykorzystując potencjał klienta, ograniczając nasze koszty i zakres prac do niezbędnego minimum. Często prace nasze ograniczają się do regeneracji boisk (równanie płyty, wsiew nasion, pionowa aeracja, spulchnianie) co przy stosunkowo niskich kosztach zdecydowanie poprawia jakość płyty boiska.

W ramach oferowanych usług proponujemy prace:

  • Laserowa niwelacja (kształtowanie spadków)
  • Równanie nawierzchni
  • Siew nasion
  • Darniowanie płyty trawą z rolki
  • Montaż i serwis systemów nawadniających

01 03 05 06 07 08 09 111 122 125 0911