Więcej niż trawa ...

 Witamy

Sprzedaż trawy z rolki

Postawiliśmy na jakość

Instalacje nawadniające

Certyfikat darni

Przedstawiamy główne punkty tzw ,,Paszportu Produktu " - oryginał dokumentu jest oczywiście wystawiany na życzenie inwestora.

 

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 

 

● darń użytkowa w dojrzałości technicznej przeznaczona
na place zabaw
i gier sportowych;
● darń wycinana po min 19 miesięcznej uprawie;
● wyprodukowana na piaszczystym podłożu;
● darń wolna od chwastów;
● skład gatunkowy: życica trwała
wiechlina łąkowa
kostrzewa czerwona
● wymiary rolki 2,5m
x 0,4 m;
● grubość darni 2,0
cm;
● skład i jakość mieszanki zgodnie z RSM 2.3.

01 03 05 06 07 08 09 111 122 125 0911