RENOWACJA BOISK

 
Usługi jakie proponujemy w zakresie renowacji murawy
mają za zadanie poprawę jej właściwości użytkowych,
wizualnych oraz zmniejszenie występowania niekorzystnych
zjawisk do których należą :
- spadek zdolności sorpcyjnych gleby
(pochłanianie, wchłanianie wody i składników pokarmowych)
- zagęszczenie warstwy nośnej
- zmniejszenie stopnia wymiany gazowej
– mniej tlenu w strefie korzeniowej

Wszystkie wymienione powyżej zjawiska sprawiają, że :

  • trawy są bardziej podatne na czynniki chorobowe
  • spada jakość źdźbeł i pogarsza się ich wygląd
  • następuje ograniczony wzrost korzenia
  • zmniejszają się zdolności regeneracyjne traw

 

Aeracja liniowa

Aeracja liniowa / Eartquake/Dekompakcja/Shockwave

 

Otwarcie i spulchnienie gleby w celu wymiany gazowej, lepszego wprowadzenia wody oraz potrzebnych trawie składników odżywczych. Przynajmniej raz w roku powinniśmy przebić się przez całą warstwę wegetacyjną gleby aż do warstwy odsączającej.

Aeracja liniowa zabezpiecza boisko w pewnym stopniu przed występowaniem hydrofobii. Poruszony profil glebowy jest znacznie mniej podatny na występowanie tego zjawiska.

 


Aeracja pionowa/głębokie spulchnianie

Aeracja aktywna/głębokie spulchnianie

 

Poprawa stosunków powietrzno- wodnych, dekompaktacja profilu glebowego, tzw. aeracja z kopnięciem, które gwarantuje rozluźnienie w głębszych warstwach profilu. Celem aeracji jest uzyskanie optymalnych warunków i rozluźnienie profilu glebowego. Należy wykonywać ją możliwie często.

 


Wertykulacja/Skaryfikacja

Wertykulacja/Skaryfikacja

 

Wertykulacja – jest to pionowe nacięcie trawy (murawy) z częściowym nacięciem filcu w celu regulacji jego grubości bez naruszania gleby. Celem tego działania jest wyczesanie trawy, usunięcie obumarłych roślin i pędów, przecięcie węzłów i stolonów, stymulując ich krzewienie.

Skaryfikacja - pionowe cięcie murawi i gleby na głębokość w glebie powyżej 3 cm - pełni ona także funkcję aeracyjną polegającą na rozluźnieniu wierzchniej warstwy podłoża i zmianie na lepsze warunków powietrznych.

Intensywna skaryfikacja z rozluźnieniem profilu glebowego jest dobrym rozwiązaniem w przypadku dosiewu regeneracyjnego.


Piaskowanie/szczotkowanie - wczesanie

Piaskowanie i włókowanie

 

Ilość zastosowanego piasku może wahać się od 25 do 100–150 ton na zabieg.

W przypadku mniejszych ilości (do 40 ton) wyrównujemy powierzchnię boiska , poprawiamy warunki powietrzno-wodne.

Przy wyższych ilościach modyfikujemy charakterystykę gleby i jej parametry fizykochemiczne.

Poprawne piaskowanie należy łączyć z zabiegami aeracji i skaryfikacji.

włókowanie  – zabieg wtracia(wczesania) rozprowadzonego piasku. Ma również na celu podniesienie przyciśniętej trawy, poprawiając jej wentylację i doświetlenie skutkujące przyspieszeniem procesów metabolicznych i poprawą jakości krzewienia.

 


Dosiew perforacyjny

Dosiew perforacyjny

 

Wykonujemy, gdy jakość murawy znacząco odbiega od zakładanych parametrów. Zabieg służy także zmianie składu botanicznego darni na jednorodny lub bardziej odpowiedni do naszych warunków klimatycznych. Zabieg dosiewania najczęściej jest łączony z zabiegami aeracji, skaryfikacji, piaskowania i nawożenia.


Nawożenie

Nawożenie

 

zabieg nawożenia przeprowadza się zwykle 5–7 razy w ciągu sezonu (marzec – wrzesień/październik), zależnie od przebiegu warunków pogodowych.

W okresie wczesnowiosennym i jesiennym jest zalecane stosowanie nawozów wieloskładnikowych o standardowym uwalnianiu, w okresie wiosennym i letnim stosowanie produktów o spowolnionym uwalnianiu azotu. Doraźne nawożenie ma na celu uzupełnienie braków N, P, K lub mikroelementów. Nawożenie doraźne (interwencyjne) przeprowadza się w okresach pomiędzy terminami nawożeń głównych po uprzednim wykonaniu analizy chemicznej gleby. W przypadku stosowania nawozów standardowych nawożenie powinno być wykonywane co 3, 4 tygodnie.

Wykonując plan programu nawozowego, trzeba uwzględnić skład gatunkowy darni, obciążenie, park maszynowy, kalendarz rozgrywek i sposób użytkowania obiektu.

0 29
0 30
0 20
0
98e82cb049b3394429b39d8c014126b9
0 24
0 15
0 04
0 05
0 16
0 08
0 09
0 10
0 11
0 13
0 14
0 26
0 06
0 39
0 40

01      03      05      06      07      08      09      111       122      125      09111        Wiedenmann logo      

logoUP