RENOWACJA BOISK

 
Usługi jakie proponujemy w zakresie renowacji murawy
mają za zadanie poprawę jej właściwości użytkowych,
wizualnych oraz zmniejszenie występowania niekorzystnych
zjawisk do których należą :
- spadek zdolności sorpcyjnych gleby
(pochłanianie, wchłanianie wody i składników pokarmowych)
- zagęszczenie warstwy nośnej
- zmniejszenie stopnia wymiany gazowej
– mniej tlenu w strefie korzeniowej

Wszystkie wymienione powyżej zjawiska sprawiają, że :

  • trawy są bardziej podatne na czynniki chorobowe
  • spada jakość źdźbeł i pogarsza się ich wygląd
  • następuje ograniczony wzrost korzenia
  • zmniejszają się zdolności regeneracyjne traw

 

Aeracja liniowa

Aeracja liniowa / Eartquake/Dekompakcja/Shockwave

 

Otwarcie i spulchnienie gleby w celu wymiany gazowej, lepszego wprowadzenia wody oraz potrzebnych trawie składników odżywczych. Przynajmniej raz w roku powinniśmy przebić się przez całą warstwę wegetacyjną gleby aż do warstwy odsączającej.

Aeracja liniowa zabezpiecza boisko w pewnym stopniu przed występowaniem hydrofobii. Poruszony profil glebowy jest znacznie mniej podatny na występowanie tego zjawiska.

 


Aeracja pionowa/głębokie spulchnianie

Aeracja aktywna/głębokie spulchnianie

 

Poprawa stosunków powietrzno- wodnych, dekompaktacja profilu glebowego, tzw. aeracja z kopnięciem, które gwarantuje rozluźnienie w głębszych warstwach profilu. Celem aeracji jest uzyskanie optymalnych warunków i rozluźnienie profilu glebowego. Należy wykonywać ją możliwie często.

 


Dosiew perforacyjny

Dosiew perforacyjny

 

Wykonujemy, gdy jakość murawy znacząco odbiega od zakładanych parametrów. Zabieg służy także zmianie składu botanicznego darni na jednorodny lub bardziej odpowiedni do naszych warunków klimatycznych. Zabieg dosiewania najczęściej jest łączony z zabiegami aeracji, skaryfikacji, piaskowania i nawożenia.