Równiarka laserowa

Usługa niwelacji terenu


Zastosowanie :
  • branża budowlana (prace przygotowawcze przy budowie obiektów sportowych dróg, parkingów i placów )
  • rolnictwo, ogrodnictwo, kształtowanie terenu (prace przygotowawcze, modelowanie terenu)

ZALETY

  • precyzyjne sterowanie 2D (laser) lub 3D (GPS) pozwala na uzyskiwanie doskonałych rezultatów pracy już podczas pierwszego przejazdu
  • specjalna konstrukcja ramy maszyny w kształcie łabędziej szyi pozwala na przenoszenie ponadnormatywnych naprężeń podczas pracy, szczególnie na twardym gruncie
  • przekrój lemiesza zapewnia sprawne rolowanie mas ziemi, zamiast ich mozolnego przepychania
  • autonomiczny system hydrauliczny z własnym zbiornikiem oleju obsługuje wszystkie funkcje i nie obciąża silnika

RÓWNIARKI CIĄGNIONE MONTEFIORI

zaprojektowano z myślą o dwóch zastosowaniach :

  • sprawnym wyrównywaniu terenu z dużą dokładnością oraz szybkim przemieszczaniu znacznych mas ziemi
  • Modelowaną  powierzchnię można niwelować z zachowaniem jednego lub dwóch spadków

Równiarkę cechuje bardzo mocna konstrukcja,

a zastosowane materiały najwyższej jakości umożliwiają wieloletnią, bezawaryjną eksploatację

001
03
04
08
09
12
15
16
17
18

01      03      05      06      07      08      09      111       122      125      09111        Wiedenmann logo      

logoUP