Więcej niż trawa ...

Renowacja boisk trawiastych

Wszelkie prace prowadzone na powierzchni trawnika mają za zadanie poprawę jego własności użytkowych i wizualnych oraz zmniejszenie występowania niekorzystnych zjawisk do których należą :

1. spadek zdolności sorpcyjnych (pochłanianie, wchłanianie wody i składników pokarmowych) gleby
2. zmniejszenie stopnia wymiany gazowej – mniej tlenu w strefie korzeniowej
3. zagęszczenie warstwy nośnej – zagęszczenie podłoża

Wszystkie wymienione powyżej zjawiska sprawiają, że:

 • trawy są bardziej podatne na czynniki chorobowe
 • spada jakość źdźbeł i pogarsza się ich wygląd
 • następuje ograniczony wzrost korzenia
 • zmniejszają się zdolności regeneracyjne traw.

Aby uniknąć występowanie niekorzystnych zjawisk jakie często można zauważyć/znaleźć na trawnikach należy pamiętać o prawidłowej pielęgnacji trawnika.

Powszechnie stosowane zabiegi możemy podzielić na 3 zasadnicze grupy:

1. Pielęgnacja podstawowa – zabiegi wykonywane nawet codziennie

 • nawadnianie
 • koszenie
 • nawożenie

2. Pielęgnacja podtrzymująca – wykonywane od 2 - 4 razy w sezonie w zależności od intensywności użytkowania

 • wertykulacja
 • aeracja
 • piaskowanie

3. Pielęgnacja regeneracyjna

 • głębokie spulchnianie
 • dosiew
0 34
0 35
0 26
0 39
0 22
0 06
0 18
0 07
0 17
0 20
0 37
0 36
0 38
0 02
0
0 21
0 19
0 33
0 40
0 15
0 01
1131
0 03
0 04
0 05
Piaskowanielog
Piaskowanie2
Renolubu
0 29
0 30
0 32
0 25
0 31
0 28
0 23
0 24
0 16
0 08
0 09
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14

01 03 05 06 07 08 09 111 122 125 0911