Więcej niż trawa ...

 

Trawnik krajobrazowy to mieszanka niewymagających gatunków i odmian traw do ekstensywnego użytkowania.

Szczególnie polecana jest do zastosowań przy budowie dróg – pasy zieleni

i wzmacnianie skarp, powierzchni rekultywowanych i zagrożonych erozją.

Ma szerokie zastosowanie w miejscach niewymagających intensywne pielęgnacji.

Przeznaczenie :
parki, ogrody o ekstensywnym użytkowaniu, zieleń publiczna, pasy zieleni przydrożnej,

Jakość :  
darń zbita, gęsta

Odpornośc na udeptywanie :
ograniczona do średniej

Skład gatunkowy :
Mietlica pospolita (Agrostis capillaris), kostrzewa (Festuca rubra, Festuca ovina), życica trwała (Lolium perenne)

Pielęgnacja :
ograniczona, 0-3 wykoszeń rocznie

trawa z rolki mala STANDARD
Wymiary rolki: 2,50 m x 0,40 m = 1m2
Grubość: 1,5 – 2,2 cm
Ciężar: 15 -20 kg/m2

01 03 05 06 07 08 09 111 122 125 0911