Więcej niż trawa ...

Niwelacja - laserowa równiarka

Wykonujemy usługę laserowej niwelacji równiarką MONTEFIORI.

Równiarki ciągnione MONTEFIORI zaprojektowano z myślą o dwóch zastosowaniach: sprawnym wyrównywaniu terenu z dużą dokładnością oraz szybkim przemieszczaniu znacznych mas ziemi. Modelowaną powierzchnię można niwelować z zachowaniem jednego lub dwóch spadków. Równiarki MONTEFIORI cechuje bardzo mocna konstrukcja a zastosowane materiały najwyższej jakości umożliwiają wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

ZASTOSOWANIE:

  • branża budowlana (prace przygotowawcze przy budowie dróg, obiektów sportowych, parkingów i placów, osiedli mieszkaniowych)
  • rolnictwo, ogrodnictwo, kształtowanie terenu (prace przygotowawcze, modelowanie terenu)

ZALETY:

  • precyzyjne sterowanie 2D (laser) lub 3D (GPS) pozwala na uzyskiwanie doskonałych rezultatów pracy już podczas pierwszego przejazdu
  • specjalna konstrukcja ramy maszyny w kształcie łabędziej szyi pozwala na przenoszenie ponadnormatywnych naprężeń podczas pracy, szczególnie na twardym gruncie
  • przekrój lemiesza zapewnia sprawne rolowanie mas ziemi, zamiast ich mozolnego przepychania
  • autonomiczny system hydrauliczny z własnym zbiornikiem oleju obsługuje wszystkie funkcje i nie obciąża silnika
  • długa lista wyposażenia opcjonalnego pozwala dostosować maszynę dokładnie do wymagań klienta
001
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18

01 03 05 06 07 08 09 111 122 125 0911