Skip to main content

Celem aeracji jest przerwanie ciągłości zbitej i zagęszczonej wierzchniej warstwy gleby. Zabieg ten polega na wykonaniu otworów lub szczelin w ziemi – w strefie rozwoju korzeni traw. Aeracja na murawie poprawia wnikanie wody i nawozów, dzięki czemu zwiększają się jej możliwości regeneracyjne i odporność na deptanie. Zabieg ten pobudza rośliny do rozwoju i pozwala zwiększyć masę korzeniową.

Wertykulacja

Pionowe nacięcie trawy (murawy) z częściowym nacięciem filcu w celu regulacji jego grubości bez naruszania gleby. Celem tego działania jest wyczesanie trawy, usunięcie obumarłych roślin i pędów, przecięcie węzłów i stolonów, stymulując ich krzewienie.

error: Content is protected !!