USŁUGI SPRZĘTOWE - BOISKA, TRAWNIKI

Przygotowanie podłoża, niwelacja równiarkami sterowanymi laserowo, siew mechaniczny - perforacyjny, darniowanie trawą w rolkach, regeneracja murawy - aeracja liniowa( dekompakcja ), wycinarka darni.

 • About Joinus
 • Din Efekt
 • 11index
 • HD Sports 20 Sod Sand Side Cut Op
 • HD Sports 20 Sod Sand Based Sample Op
 • IMG 3799
 • Doba Pl 121682 26884d44a472c2bdb4944d9a571e52ec 1280x720
 • IMG 3805
 • Image Asset
 • Spee1200 Ec4b99c8
 • Slide 256

PODŁOŻE

Dobrze przygotowane boisko lub trawnik zależy od kilku elementów - przede wszystkim musi powstać na odpowiednio przygotowanym podłożu, które ma bezpośredni wpływa na późniejszy stan wizualny i funkcjonalny murawy. 

Wykonujemy nowe podłoża zgodne z normą DIN 18035-4 - mieszanka piasku, ziemi i nawozów - przygotowywane poza płytą boiska, jak również tańsze rozwiązania poprzez rekultywacje agregatem uprawowym - glebogryzarką przesiewającą, która jest  idealną maszyną  do zerwania starego trawnika oraz przysypania go warstwą rozdrobnionej ziemi. Podłoże profilujemy równiarkami ciągnionymi z laserowym systemem sterowania, następnie wykonywany jest siew mechaniczny, perforacyjny lub darniowanie trawą  z rolki.

LASEROWA NIWELACJA 

Wykonujemy usługę laserowej niwelacji równiarką ciągnioną. Równiarki ciągnione zaprojektowano z myślą o dwóch zastosowaniach: sprawnym wyrównywaniu terenu z dużą dokładnością oraz szybkim przemieszczaniu znacznych mas ziemi. Modelowaną powierzchnię można niwelować z zachowaniem jednego lub dwóch spadków.

ZASTOSOWANIE:
branża budowlana (prace przygotowawcze przy budowie dróg, obiektów sportowych, parkingów i placów, osiedli mieszkaniowych), rolnictwo, ogrodnictwo, kształtowanie terenu (prace przygotowawcze, modelowanie terenu)

AERACJA LINIOWA - DEKOMPAKCJA

Otwarcie gleby w celu wymiany gazowej oraz lepszego wprowadzenia wody i potrzebnych trawie składników odżywczych jest powszechnie wykonywane przez profesjonalistów. 

Wraz z rozpoczęciem wiosny, kiedy podłoże wysycha, wzrasta temperatura gleby i pojawiają się nowe rośliny, należy rozpocząć program aeracji w celu „odświeżenia” systemu korzeniowego. Im więcej prac związanych z aeracją warstwy wegetacyjnej przeprowadzimy na początku sezonu, tym lepszy będzie stan murawy późną wiosną czy też latem, czyli w okresie, kiedy oczekiwania są najwyższe. Jednak który rodzaj aeracji zastosować, aby osiągnąć jak najlepsze i jak najtrwalsze rezultaty? Jedną z najpopularniejszych opcji w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jest aeracja liniowa.

Aeracja liniowa inaczej - dekompakcja, jest czasami źle rozumiana, a bierze się to z pewnych mitów, według których powstałe nacięcia powodują trwałe pęknięcia. Jest to oczywiście nieprawda, a pozytywne efekty będą długo widoczne. Jeżeli wykonujemy ciągłe nacięcie w ziemi, powstaje pewnego rodzaju „osłabienie”, natomiast zabieg ten nie uszkadza wierzchniej warstwy murawy i nie wpływa na nią negatywnie. Skutki są wręcz odwrotne, o czym przekonali się już gospodarze tysięcy obiektów na całym świecie.  Dodatkowo wykonane lekkie piaskowanie spowoduje wniknięcie piasku w powstałe szczeliny, poprawiając jednocześnie skład ziemi, jakość drenażu, a także pomagając w budowaniu się systemu korzeniowego. 

Często rozwiązanie problemu jest w zasięgu ręki, musimy tylko zacząć myśleć trochę inaczej. Trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy mieć coś, czego nigdy nie mieliśmy, to musimy zrobić coś, czego nie robiliśmy wcześniej.

WYCINARKA DARNI 

Proponujemy usługę wycinarką trawy umożliwiającą szybką wymianę darni na trawnikach,  boiskach.  Urządzenie wycina dokładnie różnego darń i przygotowuje równe podłoże. System regulacji umożliwia wycinanie każdego typu darni, a szerokość  pracy 61 cm oraz głębokość pracy do 65 mm powodują, że jest ona znacznie efektywniejsza od urządzeń spalinowych.

 • Baner Strona