Skip to main content

Poprawnie wykonana makroniwelacja to podstawa każdej inwestycji.

Najlepszym rozwiązaniem, które oferuje rynek, jest wykonanie niwelacji z zastosowaniem technologii laserowej.

To niezwykle dokładna metoda, która dodatkowo wpływa na minimalizację kosztów. Od lat zajmujemy się wykonywaniem niwelacji na terenach o różnych powierzchniach.

Równiarki ciągnione MONTEFIORI sprawdzają się przede wszystkim w sprawnym wyrównywaniu terenu z dużą dokładnością oraz szybkim przemieszczaniu znacznych mas ziemi. Zostały stworzone przede wszystkim dla tych dwóch celów. Modelowaną powierzchnię można niwelować z zachowaniem jednego lub dwóch spadków.

Laserowa niwelacja znajduje zastosowanie przy budowie dróg, obiektów sportowych, parkingów i placów, rolnictwie, ogrodnictwie.

error: Content is protected !!