RENOWACJA BOISK

Aeracja

Celem aeracji jest przerwanie ciągłości zbitej i zagęszczonej wierzchniej warstwy gleby. Zabieg ten polega na wykonaniu otworów lub szczelin w ziemi – w strefie rozwoju korzeni traw. Aeracja na murawie poprawia wnikanie wody i nawozów, dzięki czemu zwiększają się jej możliwości regeneracyjne i odporność na deptanie. Zabieg ten pobudza rośliny do rozwoju i pozwala zwiększyć masę korzeniową.

Wertykulacja

Pionowe nacięcie trawy (murawy) z częściowym nacięciem filcu w celu regulacji jego grubości bez naruszania gleby. Celem tego działania jest wyczesanie trawy, usunięcie obumarłych roślin i pędów, przecięcie węzłów i stolonów, stymulując ich krzewienie.


Dosiew trawy

Podczas intensywnego użytkowania murawy często dochodzi do występowania  ubytków, rozluźnienia darni. W takich przypadkach stosuje się dosiew nasion specjalistycznymi mieszankami regeneracyjnymi. Zabieg ten wykonuje się w połączeniu z wertykulacją, aeracją i piaskowaniem, dzięki czemu nasiona szybko kiełkują, zaś kępy mocno się krzewią, tworząc zwartą, gęstą darń. Stosując odpowiednie mieszanki traw, w krótkim czasie przywracamy właściwości fizyczne i techniczne płyty boiska.

Piaskowanie

Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni warstwą piasku. Zwiększa on przede wszystkim przepuszczalność  i porowatość podłoża, dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i rozłogi traw, likwiduje nierówności nawierzchni, wygładza boisko, podwyższa poziom gruntu, co powoduje zagęszczenie murawy, a także eliminuje powierzchniową wilgotność i mazanie się gleby.

error: Alert: Content is protected !!