BLECavator

to urządzenie, które przygotowuje nawierzchnie pod zasiew lub położenie trawy z rolki. Urządzenie podczas jednego przejazdu, kultywuje i przekopuje podłoże do głębokości 10-18cm, wysiewa kamienie oraz gruzu i za pomocą regulowanych zębów przesiewowych wciska je następnie w głąb podłoża i na końcu zagrabia powierzchnie i ubija glebę za pomocą tylnego wału oponowego.

LASEROWA NIWELACJA RÓWNIARKAMI CIĄGNIONYMI

Wykonujemy usługę niwelacji równiarkami ciągnionymi z laserowym systemem sterowania. Równiarki ciągnione zaprojektowano z myślą o dwóch zastosowaniach: sprawnym wyrównywaniu terenu z dużą dokładnością oraz szybkim przemieszczaniu znacznych mas ziemi. Modelowaną powierzchnię można niwelować z zachowaniem jednego lub dwóch spadków.

SIEWNIK SPEED SEED - SIEW PERFORACYJNY

Maszyna Speedseed jest idealna do terenów sportowych i pól golfowych, gdzie oszczędność i losowość przy rozsiewaniu nasion jest ważna. Maszyna Speedseed oferuje dokładnie wymierzoną ilość do wypełnienia tysiąca otworów, rozp nasiona, czyści. Wszystko znajduje się w tej jednej maszynie. Duże kolce są w kształcie stożka, co powoduje że większa ilość nasion trafia do otworów.

error: Uwaga: Blokada kopiowania !!